گالری
_

ویدئوها و تصاویر جناب دکتر بهروز سلطانی

معرفی آقای دکتر بهروز سلطانی و کلینیک تخصصی کودکان

یبوست در کودکان و عوارض آن

همه چیز در رابطه با افزایش پلاکت خون

کنترل استرس و اضطراب در رابطه با کرونا در کودکان

آنچه باید در مورد افت پلاکت خون بدانید!

ختنه نوزادان و نکات مربوطه

استفراغ و زنگ خطر در اطفال

توانایی کودک در ۲ سال اول زندگی

دکتر بهروز سلطانی
متخصص ختنه در تهران دکتر سلطانی
دکتر سلطانی متخصص کودکان و نوزادان
مطب دکتر بهروز سلطانی
مطب متخصص نوزادان در تهران
بهترین متخصص اطفال در تهران
متخصص کودکان و نوزادان
متخصص اطفال در تهران
متخصص نوزادان تهران
مطب دکتر کودکان تهران
بهترین دکتر نوزادان در تهران
بهترین متخصص اطفال
متخصص اطفال و نوزاد تهران