گالری
_

ویدئوها و تصاویر جناب دکتر بهروز سلطانی

معرفی آقای دکتر بهروز سلطانی و کلینیک

یبوست در کودکان و عوارض آن

کنترل استرس و اضطراب در رابطه با کرونا در کودکان

آنچه باید در مورد افت پلاکت خون بدانید!

ختنه نوزادان و نکات مربوطه

استفراغ و زنگ خطر در اطفال