VSD

بیماری vsd در کودکان و نوزادان

VSD عبارت است از وجود یک سوراخ در دیواره دو حفره پایین قلب موسوم به بطن ها، در اثر این نقص خون بطن چپ که قبلا از اکسیژن اشباع شده است به بطن راست رفته و مجددا به ریه فرستاده می شود.

این امر نه تنها سبب افزایش کار قلب و بزرگی آن می شود بلکه حجم بیشتری از خون از طریق بطن راست بدرون ریه رانده می شود و باعث پرخونی ریه می شود. انتقال فشار بالاتر بطن چپ به بطن راست از طریق سوراخ VSD سبب می شود که حجم بالای خون بطن راست با فشاربالا وارد عروق ریوی شده وفشار عروق ریوی را بالا ببرد.

درمان vsd در کودکان و نوزادان
درمان بیماری vsd در کودکان و نوزادان

علائم سوراخ بین بطنی

در سوراخ های کوچک که حجم اندکی از خون از سوراخ عبور می کند،بزرگی قلب و پرخونی ریه وجود ندارد وبیماران معمولا بدون علامت هستند. در سوراخ های متوسط و بزرگ کار قلب افزایش یافته و ممکن است بیمار دچار نارسائی قلب شود .

🔹 در معاینه بالینی ضربان قلب شدت پیدا می کند و صدای عبور خون از سوراخ دیواره قلب بصورت سوفل قلبی شنیده می شود. بیماران ممکن است دچار تنفس تند، تعرق در هنگام تغذیه و عدم رشد کافی شوند. به علت پر خونی ریه بیماران بصورت مکرر دچار عفونت ریه می شوند.

در عکس برداری از قفسه سینه بزرگی قلب دیده می شود .تشخیص کامل با اکوکاردیوگرافی ممکن می شود . گاهی جهت ارزیابی ضایعات دیگر همراه VSD و یا ارزیابی دقیق فشار خون درون قلب و فشار عروق ریوی انجام کاتتریزاسیون ضرورت می یابد .

اکثر قریب به اتفاق بیماران با سوراخ های متوسط وبزرگ دراوایل شیر خوارگی علائم بیماری را نشان می دهند.اکثراین بیماران وقتی به سنین بالای دو سالگی می رسند در صورتیکه درمان نشده باشند یا به علت بالا رفتن فشار عروق ریوی غیر قابل درمان هستند ویا سوراخ بین بطنی آنها کوچک شده است. این امر اهمیت درمان به موقع بیماران مبتلا به سوراخ های متوسط وبزرگ را نشان می دهد.

روش های جراحی بستن سوراخ قلب نوزادان

  • عملPA Band 

با عمل جراحی قلب بسته، یک نوار (باند) دورشریان ریوی قرار داده و میزان عبور خون عرق ریوی را کاهش می دهند.

  • بستن VSD از طریق کاتتریزاسیون

این روش فقط در برخی از بیماران قابل انجام است. عواملی همچون اندازه سوراخ بین بطنی ، محل سوراخ ، سن بیمار وضایعات همراه با سوراخ های بین بطنی در انتخاب بیمار جهت بستن با وسیله از طریق کاتتریزاسیون نقش اساسی دارند.

  • نحوه بستن سوراخ بین بطنی VSD به طریق کتتریزاسیون

وسایل مختلف در اندازه های متفاوت برای بستن سوراخ بین بطنی وجود دارد که پزشک معالج باتوجه به چگونگی ساختار سوراخ (شکل، اندازه، محل)، یکی ار آنها را انتخاب می کند.اکثراین وسایل دارای استاندارد های بین المللی بهداشتی بوده و تحت نظارت وزارت بهداشت ودرمان کشور وارد و مصرف می شوند.جنس و پوشش این وسایل به نحوی طراحی شده اند که با بافت بدن وقلب سازگاری داشته و ایجاد واکنش جسم خارجی را نمی نماید. در موارد نادری حساسیت پوستی به نیکل در برخی از بیماران (فقط در برخی از وسایل) رخ می دهد، که گذرا ودرمان پذیر هستند.

علائم و درمان سوراخ بین بطنی کودکان
علائم و درمان سوراخ بین بطنی کودکان

جهت بستن با وسیله از طریق کاتتریزاسیون دولوله (کاتتر) ظریف در عروق کشاله ران قرار داده واین کاتترها به درون قلب در دوطرف سوراخ قلبی هدایت می شوند. از طریق این کاتترها وسیله مخصوص بستن  VSD، که قابلیت ارتجاعی دارد توسط یک کابل مخصوص بدرون قلب هدایت می شود.هر دیسک این وسیله در یک طرف سوراخ قرار می گیرد و سوراخ بین این دودیسک پوشیده می شود.پس ازاین اقدام کاتترها وکابل از بدن بیمار خارج می شود در طول این عمل که حدوداً 1 الی 4 ساعت بطول می کشد کودک شما تحت بیهوشی عمومی قرار دارد .

🔸 در طول 3 الی 6 ماه بعد از این اقدام تمام این وسیله مسدود کننده سوراخ قلبی توسط بافت دیواره قلب پوشیده شده و این وسیله جزئی از دیواره قلب نوزاد می شود.

خطرات ناچیزی ممکن است در حین بستن سوراخ قلبی نوزاد رخ دهد، برخی ازاین خطرات به شرح زیر است :

۱) کاتتر ممکن است به دیوارقلب آسیب برساند .

۲) ممکن است وسیله مسدود کننده سوراخ قلبی در محل مناسب خود قرار نگیرد ویا جابجا شود . دراین حالت معمولا خارج کردن آن از طریق همان کاتترها انجام می شود ولیکن گاهی این اقدام میسر نمی باشد وباید عمل جراحی قلب باز در همان روز صورت گیرد .

در صورت نیاز به عمل جراحی قلب باز جهت خارج کردن وسیله همزمان سوراخ بین بطنی باروش جراحی بسته می شود.

۳) اختلات ریتم قلبی نسبتاً شایع و زودگذر هستند ولی بلوک قلبی که درارتباط مستقیم هدایتی قلب قطع میشود در2% بیماران قلبی فوق رخ می دهد درصورت بروز بلوک قلبی پزشک در مورد جزئیات آن با شما صحبت خواهد کرد در صورت بروز بلوک قلبی ممکن است به طریقه جراحی وسیله از قلب خارج شود و در برخی از موارد بلوک قلبی که مدتی بعد از بستن سوراخ قلبی رخ داده باشد ویا با خارج کردن وسیله بهبودی نیابد بیمار باید بصورت مادام العمر از وسیله ای موسوم به ضربان ساز قلب (پیس میکر) استفاده کند.

مشاهده مطالب پزشکی VSD سوراخ بین بطنی کودکان و نوزادان