اسباب بازی مناسب کودکان در سنین مختلف

اسباب بازی مناسب کودکان در سنین مختلف

اسباب‌ بازی‌ها یکی از دغدغه‌های اصلی والدین برای کودکان خود، انتخاب اسباب‌بازی‌های مناسب سنین آنهاست. بهترین اسباب‌بازی‌‌ها نیز علاوه بر ایمن بودن، باید با مراحل رشد و توانایی‌های کودکان مطابقت داشته باشند. ... ادامه مطلب
اهمیت خواب شبانه مناسب برای کودکان

اهمیت خواب شبانه مناسب برای کودکان

اهمیت خواب در بچه‌ ها خواب، نقش مهمی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در رشد ذهن کودکان دارد. تحقیقات نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد علاوه بر تاثیر مستقیم بر روحیه کودکان خواب بر هوشیاری و توجه عملکرد شناختی، خلق ... ادامه مطلب