روش های جراحی بستن سوراخ قلب نوزادان

جراحی سوراخ قلب نوزادان

روش های جراحی بستن سوراخ قلب نوزادان

معمولاً باعمل جراحی باز سوراخ توسط یک وصله از بافت مصنوعی ویااز پرده دور قلب (پریکارد)، ویا فقط با بخیه تنها ترمیم می شود .در شیر خواران کوچک که VSD بزرگ ، یا چند VSD ویا ضایعات دیگر قلبی بصورت همزمان دارند ممکن است در اوائل شیر خواری امکان عمل باز وبستن سوراخ قلبی نباشد .در این حالات عمل PA Band انجام می شود.

  • عملPA Band 

با عمل جراحی قلب بسته، یک نوار (باند) دورشریان ریوی قرار داده و میزان عبور خون عرق ریوی را کاهش می دهند. با این عمل موقت از افزایش فشار عروق ریوی جلوگیری شده و حال عمومی بیمار بهبودی قابل توجه می یابد. این بیماران در سنین بالاتر (معمولاً بعد از یک سالگی) تحت عمل بستن سوراخ یا سوراخ های قلبی قرار گرفته و همزمان تنگی ناشی PA Band رفع می شود.

  • بستن VSD از طریق کاتتریزاسیون

این روش فقط در برخی از بیماران قابل انجام است. عواملی همچون اندازه سوراخ بین بطنی ، محل سوراخ ، سن بیمار وضایعات همراه با سوراخ های بین بطنی در انتخاب بیمار جهت بستن با وسیله از طریق کاتتریزاسیون نقش اساسی دارند.

  • نحوه بستن سوراخ بین بطنی VSD به طریق کتتریزاسیون 

وسایل مختلف در اندازه های متفاوت برای بستن سوراخ بین بطنی وجود دارد که پزشک معالج باتوجه به چگونگی ساختار سوراخ (شکل، اندازه، محل)، یکی ار آنها را انتخاب می کند.اکثراین وسایل دارای استاندارد های بین المللی بهداشتی بوده و تحت نظارت وزارت بهداشت ودرمان کشور وارد و مصرف می شوند.جنس و پوشش این وسایل به نحوی طراحی شده اند که با بافت بدن وقلب سازگاری داشته و ایجاد واکنش جسم خارجی را نمی نماید. در موارد نادری حساسیت پوستی به نیکل در برخی از بیماران (فقط در برخی از وسایل) رخ می دهد، که گذرا ودرمان پذیر هستند.جهت بستن با وسیله از طریق کاتتریزاسیون دولوله (کاتتر) ظریف در عروق کشاله ران قرار داده واین کاتترها به درون قلب در دوطرف سوراخ قلبی هدایت می شوند. از طریق این کاتترها وسیله مخصوص بستن  VSD، که قابلیت ارتجاعی دارد توسط یک کابل مخصوص بدرون قلب هدایت می شود.هر دیسک این وسیله در یک طرف سوراخ قرار می گیرد و سوراخ بین این دودیسک پوشیده می شود.پس ازاین اقدام کاتترها وکابل از بدن بیمار خارج می شود در طول این عمل که حدوداً 1 الی 4 ساعت بطول می کشد کودک شما تحت بیهوشی عمومی قرار دارد .

در طول 3 الی 6 ماه بعد از این اقدام تمام این وسیله مسدود کننده سوراخ قلبی توسط بافت دیواره قلب پوشیده شده و این وسیله جزئی از دیواره قلب نوزاد می شود .

بستن سوراخ بین بطنی VSD 

خطرات ناچیزی ممکن است در حین بستن سوراخ قلبی نوزاد رخ دهد، برخی ازاین خطرات به شرح زیر است :

1) کاتتر ممکن است به دیوارقلب آسیب برساند .

2) ممکن است وسیله مسدود کننده سوراخ قلبی در محل مناسب خود قرار نگیرد ویا جابجا شود . دراین حالت معمولا خارج کردن آن از طریق همان کاتترها انجام می شود ولیکن گاهی این اقدام میسر نمی باشد وباید عمل جراحی قلب باز در همان روز صورت گیرد .

در صورت نیاز به عمل جراحی قلب باز جهت خارج کردن وسیله همزمان سوراخ بین بطنی باروش جراحی بسته می شود.

3) اختلات ریتم قلبی نسبتاً شایع و زودگذر هستند ولی بلوک قلبی که درارتباط مستقیم هدایتی قلب قطع میشود در2% بیماران قلبی فوق رخ می دهد درصورت بروز بلوک قلبی پزشک در مورد جزئیات آن با شما صحبت خواهد کرد در صورت بروز بلوک قلبی ممکن است به طریقه جراحی وسیله از قلب خارج شود و در برخی از موارد بلوک قلبی که مدتی بعد از بستن سوراخ قلبی رخ داده باشد ویا با خارج کردن وسیله بهبودی نیابد بیمار باید بصورت مادام العمر از وسیله ای موسوم به ضربان ساز قلب (پیس میکر) استفاده کند .

مطب دکتر بهروز سلطانی متخصص کودکان و نوزادان آماده ارائه کلیه خدمات پزشکی کودکان و نوزادان دلبند شما جهت دریافت خدمات معاینه زردی، چک آپ دوره ای و انواع جراحی سرپایی ختنه، سرم تراپی با شماره های ۰۲۱۶۶۹۱۲۹۸۵ – ۰۲۱۶۶۹۱۳۰۱۴ در تماس باشید.

VSD

بستن VSD از طریق کاتتریزاسیونبستن سوراخ بین بطنی VSDبستن سوراخ قلب نوزادانبهترین دکتر نوزادانجراحی سوراخ قلب نوزادانمتخصص نوزادان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.